Profil spoločnosti

Adresa
Názov firmy:              UniPro Automation s.r.o.
Ulica:                          Krivá 18                                                                                 PSČ:                            04001 Košice


Telefón:                     +421 (55) 67 70 312
Fax:                           +421 (55) 67 70 312

E-Mail:                       
info@uniproaut.comRok založenia:           2007

Súdna príslušnosť:     04001 Košice

Reg. číslo:                  IČO 36 823 686

DPH:                           IČ pre DPH SK2022448747 

                                   DIČ 2022448747