Ako nás nájdete

Navštívte našu kanceláriu v Košiciach. 

Z letiska choďte smerom na centrum. Asi po 2 km prídete na kruhový objazd, ktorým prejdete priamo (druhý výjazd). Po cca 1,5 km uvidíte po pravej strane štadión Steel Arena. Pokračujte po hlavnej ceste až po štvrtú svetelnú križovatku. Na nej odbočte doprava a na najbližšej odbočke doľava na ulicu s názvom Krivá. Naše kancelárie sa nachádzajú v prvej väčšej budove po ľavej strane.