Aktuálne ponuky


Hľadáme zamestnancov:

2 Inžinieri - oblast Automatizované systémy, oddelenie "Uvádzanie do chodu"
- Dobrá znalost programovania riadiacich systémov Siemens TIA / S7, Rockwell ...
- Ciastocná znalost elektrických pohonov napr. Siemens, ABB
- Uvádzanie do chodu po celom svete (doba trvania kratšia a/alebo dlhšia)
- Pružná pracovná doba
- Dobrá znalost anglického jazyka

1 Inžinier - oblast Elektrické pohony, oddelenie "Uvádzanie do chodu"
- Ciastocná znalost programovania riadiacich systémov Siemens S7, Rockwell ...
- Dobrá znalost elektrických pohonov napr. Siemens, ABB
- Skúsenosti so systémom riadiaci systém a pohon ako jeden celok
- Uvádzanie do chodu po celom svete (doba trvania kratšia a/alebo dlhšia)
- Pružná pracovná doba
- Dobrá znalost anglického jazyka

1 Inžinier - oblast Riadiace systémy a electrické pohony, oddelenie "Obchod"
- Dobrá znalost v oblasti obchodu
- Dobré znalosti pri jednaní so zákazníkom
- Príprava a vypracovanie cenových ohodnotení a ponúk
- Technické znalosti v oblasti automatizovaných systémov a výrobných technológií
- Ochota cestovat
- Dobrá znalost anglického jazyka