Služby

Vždy sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť vysokú mieru flexibility a rozmanitosti. Preto našich spolupracovníkov neustále preškoľujeme, poskytujeme im najnovšie informácie a tiež sa o nich patrične staráme.

Tu je stručný prehľad nami poskytovaných služieb:

  • Vývoj softvéru pre automatizačné systémy (napr. Siemens TIA/S5/S7, Rockwell, APC, atď. )
  • Vývoj softvéru pre vizualizačné systémy/HMI (napr. Siemens, Intouch Wonderware, atď.)
  • Vývoj softvéru pre databázy a servre (napr. SQL, Oracle, MSSQL-Server, atď.)
  • Vývoj softvéru pre sieťové a zbernicové systémy (napr. Ethernet, ProfiNet,Profibus, Interbus, CAN,  atď.)
  • Vývoj hardvéru v Eplan alebo AutoCad 
  • Inžiniering pre hnacie systémy (napr. SEW, Siemens, Danfoss, Lenze, Schneider)
  • Uvádzanie do prevádzky po celom svete
  • Manažment projektov alebo čiastkových projektov
  • Vývin štandardného systémového softvéru pre automatizačné systémy 

V prípade, že máte záujem o iný typ služieb, neváhajte nás kontaktovať. Určite Vám budeme vedieť poradiť.